Malebná podhorská dedinka Hlivištia akoby vtesnaná do výbežku zalesnených hôr sa nachádza v oblasti Vihorlatských vrchov.

Prvú správu o Hlivištiach poznáme  z roku 1448, kedy už jestvovali a patrili šľachticom z Michaloviec. V obci sa nachádza národná kultúrna pamiatka kostol sv. Juraja postavný v roku 1898 a tiež zvyšky lesnej železnice patriacej k najstarším na Slovensku. 

Otváracie hodiny Obecnáho Úradu

 

Pondelok:

7.30-15.30

Utorok:

7.30-15.30

Streda:

7.30-17.00

Štvrtok:

7.30-15.30

Piatok:

7.30-14.00

Obedňajšia prestávka

12.00 - 12.30


Aktuality :

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK na roky 2016-2022.

Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja 2014-2020.

Oznámenie POH Košického kraja na roky 2016-2020.

Záverečný účet obce HLIVIŠTIA a rozpočtové hospodárenie za rok 2015.

Čerpanie rozpočtu 2015, návrh na r.2016-2018.

Akcie v roku 2016.

Schválený rozpočet viacročný.

Dodatok k miestnym poplatkom.

VZN 1 2016 o miestných daniach.

VZN 2 2016 o určení výšky príspevku v školách.


Harmonogram vývozu odpadu na rok 2016. 


1024x768
800x600Stiahni si Adobe Acrobat na prezeranie .PDF súborov.


  200Lekos s.r.o.